Hình Ảnh CHÍNH SÁCH BẢO MẬT

CHÍNH SÁCH BẢO MẬT

Thám tử Bình Minh luôn làm tuân thủ pháp luật, bảo vệ thông tin, tài sản của khách hàng bằng tất cả các cách tốt nhất, khách hàng luôn là ưu tiên hàng đầu

Chính sách bảo mật cho phép bạn biết Thám Tử Bình Minh sử dụng thông tin cá nhân của bạn thu thập được tại trang web này như thế nào? Xin vui lòng đọc chính sách bảo mật trước khi sử dụng trang web hoặc gửi bất kỳ thông tin cá nhân nào.

Thỏa thuận này là một phần không thể tách rời với điều khoàn sử dụng của website, bằng việc chấp nhận thỏa thuận này khách hàng cam kết đã đọc, hiểu rõ và tuân thủ đúng, đầy đủ điều khoản sử dụng của website.

Khi sử dụng trang web, bạn đang chấp nhận những điều được mô tả trong chính sách bảo mật. Những điều này có thể thay đổi mà không cần thông báo trước, nhưng bất kỳ thay đổi nào cũng đều sẽ được cập nhật. Chính sách của chúng tôi là giữ kín thông tin cá nhân nhận được từ trang web hoàn toàn bí mật và chỉ dùng cho mục đích nội bộ. Chúng tôi sẽ không chia sẻ thông tin cá nhân của bạn với bất kỳ bên nào khác.

THÔNG TIN CÁ NHÂN

Thám Tử Bình Minh chỉ dùng thông tin cá nhân của khách hàng với mục đích phục vụ cho dịch vụ của khách hàng.

Trong trường hợp thông tin cá nhân của khách hàng được sử dụng sai mục đích hoặc vi phạm đã thông báo khách hàng có thể gửi khiếu nại của mình đến Thám Tử Bình Minh qua các hình thức để được giải quyết.

Khách hàng nên cung cấp thông tin đầy đủ (tên, địa chỉ, số điện thoại, email) khi sử dụng dịch vụ tại Thám Tử Bình Minh để chúng tôi có thể liên hệ nhanh lại với bạn trong trường hợp cần trao đổi thông tin.

PHÂN PHỐI THÔNG TIN

Chúng tôi xử lý tất cả dữ liệu khách hàng phù hợp với pháp lệnh dữ liệu cá nhân (Riêng tư) ở Việt Nam. Chúng tôi sẽ không bao giờ bán, chia sẻ hoặc sử dụng bất kỳ thông tin cá nhân nào bạn cung cấp cho chúng tôi vì bất kỳ mục đích nào khác hơn là trao đổi với bạn về các sản phẩm, chăm sóc khách hàng hoặc thư mời đến các sự kiện của chúng tôi. Chúng tôi có thể chia sẻ thông tin với các cơ quan chính phủ hoặc các công ty khác hỗ trợ chúng tôi trong việc phòng chống gian lận hoặc điều tra.

Chúng tôi có thể làm như vậy khi: được pháp luật cho phép hoặc theo yêu cầu của pháp luật; cố gắng để bảo vệ hoặc ngăn chặn gian lận thực tế hoặc tiềm năng hoặc giao dịch trái phép; điều tra gian lận đó đã xảy ra. Các thông tin không được cung cấp cho các công ty này vì mục đích kinh doanh.

Thông tin cá nhân của bạn được lưu giữ an toàn. Chỉ các nhân viên, các đại lý được ủy quyền (người đã đồng ý giữ thông tin an toàn và bảo mật) có quyền tiếp cận các thông tin này. Tất cả email và bản tin từ trang web này cho phép bạn chọn không tiếp tục nhận thư.

LIÊN HỆ

Nếu Bạn có bất kỳ câu hỏi nào về Điều khoản Sử dụng này, về hoạt động của các Dịch vụ, hoặc sự kết nối của Bạn với chúng tôi, vui lòng liên hệ với chúng tôi qua email: binhminhdetective007@gmail.com hoặc 0908145007 . Tất cả các vấn đề hoặc mâu thuẫn sẽ được giải quyết nhanh chóng và hợp lý.

Bảng Quyền Thuộc Thám Tử Bình Minh | 2016-2024.